Trainingen

 

Voorafgaand aan de trainingen onderzoek ik eerst met welke software er gewerkt wordt. Ik kijk hier ook naar bedrijfsspecifieke software en de mogelijkheden om hierin met sneltoetsen te werken.

De trainingen kunnen individueel en groepsgewijs gegeven worden. Trainingen worden in blokken van 2 uur gegeven inclusief een pauze. Bij groepstrainingen is het van belang dat de deelnemers niet uit meer dan 3 afdelingen komen met afwijkend software-gebruik. Ook in de groepstrainingen staat het individu voorop.
In de trainingen leg ik uit wat de valkuilen zijn van de aangewende manier van werken en wat de oplossingen zijn van de nieuwe manier van werken. Ik leg uit hoe het systeem van sneltoetsen in elkaar zit en waar parallellen zijn. Dit laatste is bedoeld om het aanleren van sneltoetsgebruik te versnellen en om zelfredzaamheid te bevorderen.
Aan het eind van de trainingen ontvangt iedere deelnemer een lijst met sneltoetsen die voor zijn/haar specifieke situatie geschikt is.