Preventie

 

Personeel dat uitvalt wegens ziekte is een nachtmerrie voor menig werkgever. Als de uitval arbeidsgerelateerd is, is dit nog erger, zeker als het voorkomen had kunnen worden! RSI is eenvoudig te voorkomen door een juiste ergonomische arbeidsplek gecombineerd met een goede instructie/training betreffende het gebruik van sneltoetsen.

Een lijstje met ergonomische criteria en een boekje met sneltoetsen helpt niet. Om werkelijk effectief te zijn moet er een werkplekonderzoek plaatsvinden waarbij enerzijds geïnventariseerd wordt hoe de werknemer zijn/haar werk moet doen en anderzijds welke sneltoetsen er voor handen zijn in de bedrijfsspecifieke software. 

Elke instructie/training zal dus voorafgegaan moeten worden door een dergelijke inventarisatie. Naar aanleiding hiervan kan dan een doelgerichte en effectieve instructie/training gegeven worden.

Wie geïnteresseerd is in de mogelijkheden kan op de pagina CONTACT mijn contactgegevens vinden en een offerte aanvragen.